Plezalne smeriClimbing routesPlezalne smeriPlezalne smeri

Če se namerite resneje soočiti s svojimi sposobnostmi na začetku sezone, se varno preizkusiti v domačih gorah ali pripraviti in stopnjevati svojo formo pred odhodom v gore v tujini na druge ture, so te smeri kot naročene. Od najlažjih tur k težjim iz tega sklopa se kondicijska in tehnična pripravljenost izgrajujeta, prav tako tudi resnost in veličastnost okolice v velikih gorah.

Ime ture Najprimernejše obdobje Dodatna obvezna oprema Število gostov
Triglav, Slovenska smer junij – oktober   2
Triglav, Nemška smer junij – oktober   2
Triglav, Wisiakova smer junij – oktober   2
Vršac, Desna Ceklinova junij – oktober   2
Vršac, Centralna smer junij – oktober plezalke 1
Vršac, Puntarska smer junij – oktober plezalke 1
Jerebica, Spominska smer in vzhodni greben junij – oktober plezalke 2
Jerebica, Sivi ideal junij – oktober plezalke 1

Potrebna oprema

 • letna gorniška oprema,
 • plezalni pas,
 • čelada,
 • vponka z matico,
 • sešiti najlonski trak,
 • naprava za spuščanje ob vrvi

If you are planning to confront your abilities more seriously at the beginning of the season, safety test yourself in home mountains or prepare and upgrade your physical abilities before heading for foreign mountains to participate in other tours, these routes are perfect for you.

Tour Moust suitable period Dodatna obvezna oprema Number of guests
Triglav, Slovenska smer june – october   2
Triglav, Nemška smer june – october   2
Triglav, Wisiakova smer june – october   2
Vršac, Desna Ceklinova june – october   2
Vršac, Centralna smer june – october climbing shoes 1
Vršac, Puntarska smer june – october climbing shoes 1
Jerebica, Spominska smer in vzhodni greben june – october climbing shoes 2
Jerebica, Sivi ideal june – october climbing shoes 1

Equipment

 • summer mountain equipment,
 • climbing harness,
 • helmet,
 • carabiner with nut,
 • 120 cm sling,
 • rope descending device