Turna smukaSki touringTurna smukaTurna smuka

Vsaka turna smuka predstavlja nov izziv, je popotovanje skozi gozd še v jutranjem mraku ali čez snežne poljane v zadnjih urah teme visokogorja, kjer nam prvo jutranje sonce, ki vzhaja v novi dan podari lastno senco. Ta nas bo spremljala do večera. Lažje turne smuke so enodnevne, druge več dnevne, vse pa zahtevajo resen pristop, po potrebi tudi uvajanje in prirpavo na take ture zato, da je spust z vrha v dolino presenečenje, kot nagrada, in nekaj, česar mogoče niti nismo iskali, a bo v nas vseeno pustilo svetlo sled. Kot naše smuči na snežnih pobočjih. Pred naslednjim ponovnim vzponom in spustom z vrha.

Naziv ture Najprimernejše obdobje Število gostov
Komna – Triglavska jezera–Triglav–Krma ali Bohinj december – april 4
Krn – plošča / Lužnica / Lepena / Komna december – april 4
Špik nad policami (Montaž) december – april 3
Podrta gora december – april 3
Vrh nad Škrbino december – april 4
Jerebica december – april 3
Kriška stena december – april 3
Dovška Baba december – april 3
Vrtača december – april 3
Haute route marec – maj 4

Potrebna oprema

 • zimska zaščitna oprema in osebna oprema,
 • plezalni pas,
 • vponka z matico,
 • sešiti najlonski trak (120 cm),
 • dereze,
 • cepin,
 • čelada,
 • turne smuči in čevlji,
 • kože,
 • srenači,
 • palice

Every tour skiing represents a new challenge; it is a journey through the woods as early as in the morning dusk or across snowy plains in the last hours of the darkness in the high mountains, where the first morning sun raising in a new day bestows upon us his own shadow that will accompany us till the evening. Lighter touring skiing lasts one day, others last more days, but they all demand a serious approach and if necessary an introduction and a preparations for such tours, so that the descent from the summit into the valley is a surprise, like a reward, as something we were not actually looking for but will all the same leave in us its bright trace, like our skis on the snowy slopes. Before the next new ascent and descent from the peak.

Tour Mostsuitable period Number of guests
Komna – Triglavska jezera–Triglav–Krma or Bohinj december – april 4
Krn – normal / Lužnica / Lepena / Komna december – april 4
Špik nad policami (Montasio) december – april 3
Podrta gora december – april 3
Vrh nad Škrbino december – april 4
Jerebica december – april 3
Kriška stena december – april 3
Dovška Baba december – april 3
Vrtača december – april 3
Haute route marec – maj 4-6

Necessary equipment

 • winter pprotective and personal equipment,
 • climbing harness,
 • carabiner with nut,
 • sling (120 cm),
 • crampons,
 • ice-axe,
 • helmet,
 • touring skis and boots,
 • skins,
 • poles