Taužentroža – za ljubiteljeThousandflower – mountain flora

V visokogorju nas spremljajo najrazličnejše a značilne rastlinske vrste. Nekatere med njimi so zelo drobne in komaj opazne, druge spet bohotne in vidne že oddaleč, tretje, najštevilčnejše, pa so redke rastline, ki uspevajo na zelo omejenem območju. Zaradi pestre geološke zgradbe in reliefa nas ture vodijo preko lahkih spomladanskih sprehodov do vele grebenov, kjer v različnih podnebnih razmerah lahko spremljamo zelo pestro rastlinstvo v času najbujnešega cvetenja. Brez trganja.

Naziv ture Najprimernejše obdobje Dodatna oprema Število gostov
Dolina Triglavskih jezer – Triglav – Trenta maj – avgust gorniška in osebna oprema primerna razmeram 3
Mangrtsko sedlo–Koritnica maj – avgust gorniška in osebna oprema primerna razmeram 4
Tolminska korita – Triglav maj – avgust gorniška in osebna oprema primerna razmeram 3
Gradiška tura – Nanos maj – avgust gorniška in osebna oprema primerna razmeram 4
Rdeči rob maj – avgust gorniška in osebna oprema primerna razmeram 3
Trst – dolina Glinščice maj – avgust / celo leto gorniška in osebna oprema primerna razmeram 4
Trst – Tinjan – Osp– Socerb – Kraški rob maj – avgust / celo leto gorniška in osebna oprema primerna razmeram 4
Goličica– Kanceljni–Planja – Križki podi / Mlinarica junij – oktober letna gorniška oprema, plezalni pas, čelada, vponka z matico, sešiti najlonski trak, naprava za spuščanje ob vrvi, plezalke 2
Prečenje Loške stene maj – avgust gorniška in osebna oprema primerna razmeram 2

In high mountains we are accompanied by various distinctive plants. Some of them are very tiny and hardly noticeable, others are lush and can be seen from far away, third ones, the most numerous, are rare plants that grow on a very limited place. Due to variegated geological structure and relief the tours lead us across light spring walks to master crests where in different climate conditions we can observe diverse vegetation in time of their full bloom. No picking.

Tour Most suitable period Equipment Number of guests
Dolina Triglavskih jezer – Triglav – Trenta may – august Mountain and personal equipment 3
Mangrtsko sedlo–Koritnica may – august Mountain and personal equipment 4
Tolminska korita – Triglav may – august Mountain and personal equipment 3
Gradiška tura – Nanos may – august Mountain and personal equipment 2-4
Rdeči rob may – august Mountain and personal equipment 3-10
Trst – Glinščica valley may – august Mountain and personal equipment 4-10
Trst – Tinjan – Osp– Socerb – Kraški rob may – august Mountain and personal equipment 4-6
Goličica– Kanceljni–Planja – Križki podi / Mlinarica may – august Summer mountain equipment, climbing harness, helmet, karabiner with nut, 120 cm nylon sling, rope descending device, rock climbing shoes. 2
Loška stena traverse may – august Summer mountain equipment, climbing harness, helmet, karabiner with nut, 120 cm nylon sling, rope descending device, rock climbing shoes. 2